دیدنی های کرمانشاه

شهرستان کرمانشاه

وقتی از تهران به فاصبه 500 کیلو متر وارد استان کرمانشاه شویم و درآن استان به  سمت مشرق حرکت کنیم به شهرستانی برمیخوریم بانام  شهرستان کرمانشاه این شهرستان که در میان کوه های سر به  فلک کشیده ی رشته کوه زاگرس قرار دارد و درست همانند همان کوه های پر غرور سرپا ایستاده است و به همه  نقاط ایران و پیشرفتشان لبخند میزند و بر تاریخ پر فراز و نشیب خود مینازد.، این شهر از شمال با رشته کوه های بیستون، از شرق با صحنه، از غرب با اسلام آباد غرب و از جنوب با استان ایلام همجوار است، کرمانشاه بر کرانه سرچشمه‌ های کرخه قرار گرفته و از سطح دریا ۱۱۴۰ متر بالاتر است.

شهرستان کرمانشاه از سابقه تاریخی کهن برخوردار است تا جایی که بعضی بنای آنرا به زمان طهمورث دیوبنه پادشاه پیشدادی نسبت می‌دهند، بعضی بنای آنرا به بهرام پادشاه ساسانی نسبت می‌دهند ولی آنچه واضح است در روزگار قباد اول و انوشیروان ساسانی این شهر به اوج عظمت خود رسید، این شهر در روزگار صفویه به اوج رونق رسید. بعد از انقراض صفویه مورد تاخت و تاز عثمانیان قرار گرفت ولی دیری نپایید که نادرشاه افشار ثبات و آبادانی را به این شهر بازگرداند که تا به امروز برقرار بوده است، شهرستان کرمانشاه که بزرگترین شهر در غرب ایران است دارای آثار تاریخی و طبیعت زیبایی است که همه ساله گردشگران زیادی به صورت انفرادی یا در قالب تورداخلی  از آن دیدن می‌کنند.

بلیت هواپیمای خارجی