حرف های تاریخ درباره کرمانشاه

هرسین فرزندی از تاریخی بزرگ

شهرستان هرسین در استان کرمانشاه را میتوان یکی از بزرگترین و موفق ترین شهرستان های ایران در عرصه های تاریخی دانست.این شهرستان با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های تاریخی به یک استوره ی بی بدیل در تاریخ ایران چه پیش از ظهور دین مبین اسلام چه پس از ظهور آن تبدیل شده است.این شهرستان را در لیست بازدیدهای خود قرار دهید تا به شما تضمین یک خاطره و داستان تاریخی را بدهیم.

 • امامزاده خلی الله
 • پل خسروی
 • کاروانسرای شیخ علیخان
 • جاده باستانی ساسانی
 • شهر باستانی چهچال
 • منطقه باستانی بیستون
 • قلعه هرسین
 • قلعه بیستون با کاخ شاهپور
 • کتیبه‌های ساسانی
 • سراب نوژی دران
 • کاخ شاهپور ساسانی
 • غار شهربانو
 • غار غسل
 • غار مردوزان
 • غار انار
 • غار داود

  سخن تاریخ درباره قصر شیرین

  • طاق گرا ساسانی
  • قلعه سومار
  • کاروانسرای شاه عباسی
  • عمارت خسروی
  • کاخ حوش کوری
  • آتشکده ساسانی
  • آثار دفاع مقدس

  از جاذبه‌های این شهرستان، داستان های این عمارت ها یکی از دلایل سفر گردشگران تور داخلی به این منطقه است.

بلیت هواپیمای خارجی